Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Addisjon og subtraksjon with these 10 questions.

Om denne enheten

In this topic, we will add and subtract whole numbers. The topic starts with 1+1=2 and goes through adding and subtracting within 1000. We will cover regrouping, borrowing, and word problems.