Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test din forståelse av Addisjon og subtraksjon med disse 9 spørsmålene.

Om dette emnet

I dette emnet skal vi addere og subtrahere hele tall. Emnet begynner med 1 + 1 = 2 og går gjennom addisjon og subtraksjon med tall opptil 1000. Vi dekker omgruppering, låning og tekstoppgaver.