If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Addisjon og subtraksjon

1 600/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

I dette emnet skal vi addere og subtrahere hele tall. Emnet begynner med 1 + 1 = 2 og går gjennom addisjon og subtraksjon med tall opptil 1000. Vi dekker omgruppering, låning og tekstoppgaver.

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 640 mestringspoeng

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 320 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 320 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 600 mestringspoeng!