Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:45
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Multiplikasjon og divisjon.
See 10 lessons
Video transcript
La oss dele 7 med 3. Det viser vi ved å se, hvor mange grupper av 3 vi kan lage ut av 7. La oss tegne 7 ting. 1,2,3,4,5,6,7. La oss lage noen grupper på 3. Der er hvert fall en gruppe med 3 og en annen gruppe med 3 her. Vi kan lage 2 grupper på 3, men så kan vi ikke lage flere, hvor det er 3. Vi har denne til overs. Det er en rest. Vi kaller det som er til overs, for rest. Det er igjen etter at vi har laget våre grupper på 3. Slike divisjonsoppgaver kan man godt støte på. 7 delt på 3. Vi kan lage 2 grupper på 3, men det er noe til overs. 3 går ikke helt opp i 7. Vi ender med rest. Resten er 1. 7 delt med 3 er 2 med en rest på 1. Det gir mening. 2 ganger 3 er 6, så vi kommer ikke hele veien til 7, men 6 pluss resten på 1 er 7. La oss lage en til. La oss dividere 15 med 4. Vi tegner 15 ting. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Vi deler dem nå opp i grupper på 4. Her er 1 gruppe, 2 grupper, 3 grupper. Vi kan lage 3 grupper med 4, men vi kan ikke lage en siste gruppe med 4. Det er altså den her resten igjen. Resten er 3. Det er en rest på 3. 15 delt på 4 er 3 med en rest på 3. 4 går opp i 15 3 ganger, men det gir kun 12, 4 ganger 3 er 12. For å komme helt opp til 15 skal vi bruke vår rest på 3. 15 delt på 4 gir 3 med en rest på 3. La oss nå prøve å bruke lang divisjon. Vi vil dele 75 på 4. Vi bruker vanlig lang divisjon. 4 går opp i 7 en gang. V sier i virkeligheten at 4 går opp i 70 ti ganger, fordi det står på 10'erens plass. 1 ganger 4 er 4. Det betyr i virkeligheten 40. Vi trekker 4 fra 7 og får 3, som betyr 30, og trekker 5 ned. 4 går opp i 35 åtte ganger. 4 ganger 8 er 32, og 4 ganger 9 er 36, som er for mye. 8 ganger 4 er 32. 35 minus 32 er 3. 4 går ikke opp i 3. Det er altså også en rest på 3 her. 75 delt på 4 er lik 18 med en rest på 3.