If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til absoluttverdi

Lær hvordan man ser på absoluttverdi som avstand fra null, og øv på å finne absoluttverdien.
Absoluttverdien av et tall er tallets avstand fra 0.
For eksempel er 4 absoluttverdien til 4.
Dette virker å være åpenbart. Selvfølgelig er avstanden fra 0 til 4 lik 4. Absoluttverdi blir først interessant med negative tall.
For eksempel er 4 også absoluttverdien til 4.

La oss øve!

Oppgave 1A
Hva er absoluttverdien av 3?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Symbolet for absoluttverdi

Symbolet for absoluttverdi er en strek | på hver side av tallet.
For eksempel: I stedet for å skrive
"absoluttverdien av 6"
kan vi skrive
|6|.

La oss øve!

Oppgave 2A
Hva er |7|?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.