If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til absoluttverdi

Lær hvordan man ser på absoluttverdi som avstand fra null, og øv på å finne absoluttverdien.
Absoluttverdien av et tall er tallets avstand fra 0.
For eksempel er start color #11accd, 4, end color #11accd absoluttverdien til 4.
Dette virker å være åpenbart. Selvfølgelig er avstanden fra 0 til 4 lik start color #11accd, 4, end color #11accd. Absoluttverdi blir først interessant med negative tall.
For eksempel er start color #11accd, 4, end color #11accd også absoluttverdien til minus, 4.

La oss øve!

Oppgave 1A
 • Strøm
Hva er absoluttverdien av 3?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Symbolet for absoluttverdi

Symbolet for absoluttverdi er en strek vertical bar på hver side av tallet.
For eksempel: I stedet for å skrive
"absoluttverdien av minus, 6"
kan vi skrive
vertical bar, minus, 6, vertical bar.

La oss øve!

Oppgave 2A
 • Strøm
Hva er vertical bar, 7, vertical bar?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.