If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Finne absoluttverdier

Oppgave

Velg alle tall som har en absoluttverdi på 5.
Velg alle svaralternativene som er riktige: