If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenligne absoluttverdier

Lær hvordan man sammenligner absoluttverdier som | -9 | og | -7 |. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

I denne videoen skal vi sammenligne forskjellige absolutte verdier. La oss spørre oss selv, hvordan -9, eller snarere verdien av -9. Hvordan den kan sammenlignes med den absolutte verdien av...la meg tenke på et bra tall. Hvordan den kan sammenlignes med den absolutte verdien av -7. La oss tenke litt på dette. La oss tenke på hva -9 ser ut som. Eller hvor den befinner seg på tallinjen. Og hvor -7 befinner seg tallinjen. La oss se hva absolutt verdi betyr. Sånn at vi kan sammenligne tallenes absolutte verdi. La oss visualisere tallene på en tallinje. Hvis 0 er her. Så kan vi si at -7 er her. Og da blir -9 her borte. Når du skal finne absolutt verdien av et tall, så er det egentlig bare å se hvor langt tallet er fra 0. Og det er det samme om det er til venstre eller høyre for 0. Så -9 er for eksempel 9 til venstre for 0. Så den absolutte verdien av -9 er +9. Nøyaktig 9. -7 er nøyaktig 7 til venstre for 0. Så den absolutte verdien av -7 er +7. Nå er det lettere å sammenligne 9 og 7. 9 er klart større enn 7. Og om du blir forvirret av større-enn og mindre-enn tegnet. Må du bare huske på at tegnet er størst mot det største tallet. Hvis jeg snur tegnet og skriver det på denne måten. At -9 er mindre enn -7. Så ser du at den minste siden av tegnet, er vendt mot det minste tallet. For -9 er mindre enn -7. Og her er det interessante: -9 er mindre enn -7. Men når vi snakker om den absolutte verdien av tallene. Så blir det omvendt. Siden -9 er lengre til venstre for 0, så er den absolutte verdien av -9, altså 9. Som er større enn den absolutte verdien av -7 som er 7. En annen måte å tenke absolutt verdien er at det bare er den positive versjonen av tallet. Som vil si at den absolutte verdien av 9 er lik 9. Eller den absolutte verdien av -9, er også 9. Og hvis du ser det visuelt på en tallinje så er -9 og +9 like langt fra null. De er bare på hver sin side. Den positive er til høyre og den negative til venstre for 0. La oss ta noen flere eksempler på dette. La oss sammenligne den absolutte verdien av 2 med den absolutte verdien av 3. Vel, den absolutte verdien av et positiv tall er bare den samme verdien. 2 er 2 til høyre for 0. Og absolutt verdien er 2. Og den absolutte verdien av 3, er 3. Det er faktisk ganske enkelt. Så 2 er det minste tallet her. Vi kan tydelig se at 2 er mindre enn 3. Eller at den absolutte verdien av 2 er mindre enn 3. Så vi har en mindre enn her borte. La oss si du ville sammenligne. Jeg skal finne en passende farge. Du vil sammenligne den absolutte verdien av -8 til den absolutte verdien av 8. En måte å tenke på det, er at begge er 8 unna 0. Dette er 8 til venstre for 0 og dette til høyre for 0.. Så begge tallene er 8. Absolutt verdien av -8 er 8 og absolutt verdi av 8 er også 8. Så 8 er lik 8. La oss gjøre et par til. La oss si at jeg ville sammenligne den absolutte verdien av -1 med +2. Så den absolutte verdien av -1 er bare den positive versjonen av -1 som er 1. Så 1 er mindre enn 2. Eller, den andre måten å tenke på dette, er at den absolutte verdien av -1 er mindre enn 2.