If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjennomgang av addisjon med negative tall

Gå gjennom det grunnleggende med å legge sammen negative tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Addere negative tall ved hjelp av en tallinje

Addere to negative tall

La oss legge sammen 6+(7).
Trinn 1: Begynn med det første tallet. I dette tilfellet er det 6:
Trinn 2: Flytt 7 flere plasser mot venstre. Vi flytter 7 mot venstre fordi å addere det negative tallet 7 minsker tallet vårt med 7.
6+(7) tar oss til 13 på tallinjen.
6+(7)=13

Addere et negativt tall og et positivt tall

La oss legge sammen 8+3.
Trinn 1: Begynn med det første tallet. I dette tilfellet er det 8:
Trinn 2: Flytt 3 plasser mot høyre. Vi flytter 3 mot høyre fordi å addere det positive tallet 3 øker tallet vårt med 3.
8+3 tar oss til 5 på talllinjen.
8+3=5
Vil du lære mer om å addere negative tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Legg sammen.
5+(4)=
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse noen flere oppgaver med addisjon av negative tall? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.