If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjennomgang av addisjon med negative tall

Gå gjennom det grunnleggende med å legge sammen negative tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Addere negative tall ved hjelp av en tallinje

Addere to negative tall

La oss legge sammen minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis.
Trinn 1: Begynn med det første tallet. I dette tilfellet er det minus, 6:
Trinn 2: Flytt 7 flere plasser mot venstre. Vi flytter 7 mot venstre fordi å addere det negative tallet 7 minsker tallet vårt med 7.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis tar oss til minus, 13 på tallinjen.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, equals, minus, 13

Addere et negativt tall og et positivt tall

La oss legge sammen minus, 8, plus, 3.
Trinn 1: Begynn med det første tallet. I dette tilfellet er det minus, 8:
Trinn 2: Flytt 3 plasser mot høyre. Vi flytter 3 mot høyre fordi å addere det positive tallet 3 øker tallet vårt med 3.
minus, 8, plus, 3 tar oss til minus, 5 på talllinjen.
minus, 8, plus, 3, equals, minus, 5
Vil du lære mer om å addere negative tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Legg sammen.
5, plus, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse noen flere oppgaver med addisjon av negative tall? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.