If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addere negative tall eksempel

Bruk en tallinje for å addere -15 + (-46) + (-29). Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi skal addere negative tall. Finn summen av -15 + (-46) + (-29). For å gjøre dette, la oss først visualisere For å gjøre dette, la oss først visualisere hvor tallene er på en tallinje. Så jeg kommer til å tegne en tall-linje for hver av dem. Vi begynner med -15 også kalt negativ 15. Hvis det er 0, la oss si at dette er -15. Så jeg kan representere -15 som en pil som peker fra 0 til -15. Lengden på pilen er den absolutte verdien av dette. Det er distansen fra 0. Så lengden her er 15 og minusen sier at vi peker til venstre. Så den absolutte verdien er 15. Det er lengden på den pilen. La oss gjøre det samme med -46. Også kalt negativ 46. La meg tegne en tall-linje. Sett 0-en rett der borte, og -46 plasseres et sted her borte. Og hvis vi gjør som i sted. Kan vi se på distansen mellom -46 og 0 Verdien av -46 fra null er 46. Men siden 46 er plasser til venstre for 0... Så blir det et negativt tall, som vist på tall-linjen. Altså -46 eller negativ 46. Minusen forteller deg egentlig hvorvidt du er til venstre eller høyre for 0. Den absolutte verdien sier hvor langt du er til venstre eller høyre fra 0. Til slutt la meg gjøre det samme med -29. Så igjen, la meg tegne tall-linjen min. Bruker den gule igjen. Her er tall-linjen. Dette er 0. -29 er omtrent her. Igjen -29 er akkurat 29 vekk fra 0. Lengden er 29 og siden det er til venstre for 0... ...blir tallet negativt, altså -29. Hvis det var +29, så ville det være 29 til høyre for 0. Nå skal vi se på hvordan vi kan addere tallene. Legger dem sammen. En måte å gjøre det på er... ..å tenke at vi legger sammen pilene. Hvis du setter denne pilen på toppen av denne pilen eller til venstre for denne pilen, hvis du begynner der hvor denne pilen slutter, så også legger til denne grønne pilen. Og så legger til den oransje pilen. Så kan vi finne ut av svaret. Så la oss gjøre det. Det kommer til å bli en lengre pil nå. Så vi kommer til å starte på 0. Først så har vi -15. Så vi kommer til å flytte 15 plasser til venstre, for å -15. Så kommer vi til å gå 46 plasser til venstre, for å få -15 + (-46). La meg tegne det. Og så kommer vi til...bare få tegnet dette her først... Så kommer vi til å gå 46 til venstre. Det er omtrent her. Jeg begynte med -15... ...der -15 stoppet. Og nå har jeg -46. Denne lengden er 46 til venstre. Så den rosa pilen er -15. Den grønne -46. Og til slutt har vi den oransje... som er en lengde på 29 til venstre. En lengde på 29. OK! Hvor ender vi opp på tall-linjen da? Vel, den totale lengden som vi er til venstre, kommer til å være 15 + 46 + 29. Men husk at siden det er på venstre side. Så det kommer til å bli negativt. Så siden alle tallene, har det samme fortegnet. Så kan vi se på... absoluttverdien av -15, som er 15, pluss absoluttverdien av -46, som er 46, pluss absoluttverdien av -29, som er 29, men tar den negative verdien av det. Så 15 + 46 + 29... jo hva blir det. 5 + 6 er 11, 11+ 9 er 20. Flytter opp 2-eren i mente. 2 + 1 er 3, 3 + 4 er 7. 7 + 2 er 9. Så du får 90. Så hele denne lengden er 90. Hvis du legger sammen pilen, så får du 90. Men det er ikke 90 til høyre. Hvis det var 90 til høyre, så ville svaret vært positivt. Da ville vi få positiv 90. Eller +90. Men når du legger disse sammen så får du ikke positiv du får -90. Så en måte å tenke på det er, er at alle disse har samme fortegnet. Så dette kommer til å bli lik negativ-verdien av absoluttverdien for -15 pluss absoluttverdien for -46 pluss absoluttverdien for -29. Og grunnen til at vi skriver dette er... Det ser kanskje fancy ut... men det er egentlig bare lengden av denne lilla pilen. Den absolutte verdien av -46, det er egentlig bare lengden på den grønne pilen, 46. Dette er bare lengden på den oransje pilen. Så dette er 15 + 46 + 29, og gir oss 90. Men det er til venstre, så det er hvorfor det er -90.