If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjennomgang av divisjon med negative tall

Gå gjennom det grunnleggende ved å dividere negative tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Sammendrag

UttrykkKvotientEksempel
positiv ÷ positivpositiv6÷2=3
negativ ÷ negativpositiv6÷(2)=3
negativ ÷ positivnegativ6÷2=3
positiv ÷ negativnegativ6÷(2)=3
Vil du lære mer om divisjon av negative tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Dividér.
40÷8=
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse noen flere oppgaver med divisjon av negative tall? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.