If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Motsatte tall, gjennomgang

Gå gjennom det motsatte tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Hva er det motsatte av et tall?

Det motsatte av et tall er det tallet som ligger på andre siden av 0 på tallinjen, og like langt fra 0.
Eksempel:
5 er det motsatte av 5.

Måter å skrive det motsatte av et tall

Vi kan skrive det motsatte av et tall ved å bruke et negativt tegn.
Eksempel:
Det motsatte av 2,2 kan skrives som (2,2).
Vil du lære mer om motsatte tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Hvilket tall er det motsatte av 524?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut disse oppgavene: Motsatte tall
Motsatte tall (utfordring)

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.