Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Divisjon av brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved divisjon av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Divisjon av brøker

Å dividere brøker er det samme som multiplisere med den motsatte brøken.
For eksempel:
34÷23=34×32
Så snart vi har en multiplikasjonsoppgave multipliserer vi tellerne og nevnerne.
Eksempel 1: Brøker
32÷83=?
Den omvendte brøken til 83 er 38.
Derfor:
32÷83=32×38
32×38=3×32×8
32×38=916
Eksempel 2: Blandede tall
312÷114=
La oss starte med å gjøre om blandede tall til brøk.
=312÷114
=72÷54
=7245       Multiplisér med den omvendte
=712245       Vi forenkler
=7125
=145 eller 245
Vil du lære mer om divisjon av brøker? Se denne videoen.
Vil du ha en gjennomgang av multiplikasjon av brøker? Sjekk ut denne artikkelen.

Oppgave

Oppgave 1
35÷19=?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.