If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Divisjon av brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved divisjon av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Divisjon av brøker

Å dividere brøker er det samme som multiplisere med den motsatte brøken.
For eksempel:
34÷23=34×32
Så snart vi har en multiplikasjonsoppgave multipliserer vi tellerne og nevnerne.
Eksempel 1: Brøker
32÷83=?
Den omvendte brøken til 83 er 38.
Derfor:
32÷83=32×38
32×38=3×32×8
32×38=916
Eksempel 2: Blandede tall
312÷114=
La oss starte med å gjøre om blandede tall til brøk.
=312÷114
=72÷54
=7245       Multiplisér med den omvendte
=712245       Vi forenkler
=7125
=145 eller 245
Vil du lære mer om divisjon av brøker? Se denne videoen.
Vil du ha en gjennomgang av multiplikasjon av brøker? Sjekk ut denne artikkelen.

Oppgave

Oppgave 1
35÷19=?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.