If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Divisjon av brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved divisjon av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Divisjon av brøker

Å dividere brøker er det samme som multiplisere med den motsatte brøken.
For eksempel:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, divided by, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, times, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
Så snart vi har en multiplikasjonsoppgave multipliserer vi tellerne og nevnerne.
Eksempel 1: Brøker
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Den omvendte brøken til start fraction, 8, divided by, 3, end fraction er start fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Derfor:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, times, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, times, 3, divided by, 2, times, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Eksempel 2: Blandede tall
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
La oss starte med å gjøre om blandede tall til brøk.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, M, u, l, t, i, p, l, i, s, e, with, \', on top, r, space, m, e, d, space, d, e, n, space, o, m, v, e, n, d, t, e, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, V, i, space, f, o, r, e, n, k, l, e, r, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, e, l, l, e, r, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Vil du lære mer om divisjon av brøker? Se denne videoen.
Vil du ha en gjennomgang av multiplikasjon av brøker? Sjekk ut denne artikkelen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, divided by, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.