If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Blandede tall og uekte brøker, gjennomgang

Gå gjennom hvordan man skriver blandede tall om til uekte brøker og uekte brøker om til blandede tall.  Forsøk deretter med noen øvingsoppgaver.

Hva er en uekte brøk?

En uekte brøk er en brøk hvor telleren er større enn eller lik nevneren.
Nedenfor finner du eksempler på uekte brøker:
94,55,73

Hva er et blandet tall?

Et blandet tall er et tall som består av et helt tall og en ekte brøk.
Nedenfor finner du eksempler på blandede tall.
412,138,1256

Skrive et blandet tall om til en uekte brøk

Skriv 345 om til en uekte brøk.
345=3+45
345=1+1+1+45
345=55+55+55+45
345=5+5+5+45
345=195
Vil du lære mer om å skrive blandede tall om til uekte brøker? Se denne videoen.
Oppgave 1A
Skriv om til en uekte brøk.
512=
  • Svaret bør være
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut denne oppgaven.

Skrive en uekte brøk om til et blandet tall

Skriv 103 om til et blandet tall.
33=1 hel
La oss nå se hvor mange hele vi kan få fra 103.
103=3+3+3+13
103=33+33+33+13
103=1+1+1+13
103=313
Vil du lære mer om å skrive uekte brøker om til blandede tall? Se denne videoen.
Oppgave 2A
Skriv om til et blandet tall.
138=
  • Svaret bør være
  • et blandet tall, som 1 3/4

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.