If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Løse oppgaver med søylediagram 1

Oppgave

Noen elever spiste frukt, kjeks eller yoghurt i friminuttet.
Dette stolpediagrammet viser hvor mange elever som spiste hva.
Hvor mange flere elever spiste kjeks enn frukt?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
elever