If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtrahere 1-ere med plassverdi

Sal subtraherer 4 fra 46 ved å tenke på plassverdi.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her er tallet 46. 4-tallet er på tierplassen og er det samme som 4 tiere. Og vi ser dem her. Dette er en tier, dette, dette og dette. Hver tier består av ti kvadrater. Det blir 4 lilla tiere eller 40 lilla kvadrater. På enerplassen er 6. Vi får 6 enere. 1, 2, 3, 4, 5, og 6. Så vi kan skrive at 46 er det samme som 4 tiere pluss 6 enere. Nå skal vi gjøre noe interessant. La oss trekke fra 4 enere fra 46. Så hva om vi tar 46 minus 4. Hva blir dette? Hvor mange tiere blir det? Det skal bli et bestemt antall tiere pluss et bestemt antall enere. Der det er tomt skal svarene stå. Så hvor mange tiere får vi? Vi skal trekke fra 4 enere fra 46. 1, 2, 3, 4. Nå har vi tatt vekk 4 enere. Så hvor mange tiere har vi? Vi har fortsatt 4 tiere. La oss skrive det ned. Men hvor mange enere har vi nå? Nå har vi bare 2 enere. Når du har 4 tiere og 6 enere og trekker fra 4, så blir det 6 enere minus 4 enere er lik 2 enere. Da får vi 46 minus 4 er det samme som 4 tiere og 2 enere. 42. Og det ser vi her, for vi tok vekk 4 fra de 6 enerne.