If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenligne tall på tallinjen

Sal bruker tallinjen til å sammenligne tall mindre enn eller lik 10. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Hvilke tall er større enn seks? Merk alle riktige svar. Her er seks på tallinja. Tall som er større enn seks ligger på høyre side på tall-linja. Tallene øker når vi går oppover: seks, syv, åtte, ni, ti. Altså er syv større, åtte er større, ni er større og ti er større enn seks og så videre. Elleve er større, tolv er større.. sånn fortsetter det. Så: hvilke tall er større enn enn seks? Ti er jo til høyre, lenger opp på linja enn seks. Åtte er også lenger opp, Men fire er til venstre, nedenfor. Fire er mindre enn seks. Dette er to riktige svar. Disse to tallene er større enn seks. Hvilke tall er mindre enn seks? Det er tallene på denne siden. Tallene til venstre, nedenfor seks. Så ni er ikke mindre enn seks, men fire er mindre. Firetallet ligger til venstre for seks, og tre ligger endra lenger til venstre, så fire og tre er mindre enn seks. Til vanlig tenker vi jo at hvis du har fire ting, eller tre ting så har du mindre enn noen som har seks ting. og hvis du har ti bananer så har du flere bananer enn en som har seks.