Geometri

Fremgang
Areal og omkrets sirkler
Areal og omkrets utfordringsoppgaver
Quiz 1
6 questions
Vertikal, kompliment og supplement-vinkler
Manglende vinkel oppgaver
Quiz 2
8 questions
Konstruere trekanter
Dele opp i geometriske figurer
Quiz 3
5 questions
Skalering av tegninger
Volume and surface area word problems
Unit test
15 questions

Unlock your personalized study plan

Take Quiz 1 to identify your areas for growth. We'll recommend lessons for exactly what you need to learn.
Identify your areas for growth in these lessons:
Identify your areas for growth in these lessons:
Identify your areas for growth in these lessons:
Test your understanding of Geometri with these 15 questions.
Om denne enheten
Geometriske figurer er rundt oss overalt. Verden er bygd opp av dem. Du vil bli kjent med euklidsk geometri og begreper som segmenter, tegninger i målestokk, deler av en sirkel, areal, volum, vinkler og geometriske figurer i en rekke sekvenser og oppgaver.