If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Dele figurer opp i like deler

Oppgave

Denne kaken er delt inn i 6 deler.
Er hver del lik 16 av arealet av kaken?
Velg ett svaralternativ: