If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til divisjon

Bruk matriser og tekstoppgaver for å visualisere divisjon

Hva er divisjon?

Divisjon lar oss separere et antall objekter til like store grupper.
Symbolet for divisjon er colon .
For å kunne dividere må vi vite det totale antallet objekter. Vi må også vite enten antallet grupper eller antallet objekter i hver gruppe.

Like store grupper

La oss se på et eksempel:
The Big Pink Bubble Gum Company avholder en konkurranse i tyggisbobleblåsing. De har start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 tyggiser som deles likt blant start color #11accd, 3, end color #11accd personer.
En divisjonsoppgave begynner alltid med det totale antallet objekter.
Det totale antallet tyggiser er start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6.
Tyggisene deles likt blant start color #11accd, 3, end color #11accd personer. Antallet like grupper er altså start color #11accd, 3, end color #11accd.
I dette tilfellet dividerer vi start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 tyggiser med start color #11accd, 3, end color #11accd grupper. Vi kan vise dette med følgende uttrykk: start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 colon start color #11accd, 3, end color #11accd.

La oss prøve en annen oppgave

The Big Pink Bubble Gum Company bestemmer seg for å bruke start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 tyggiser i konkurransen.
De skal ha start color #1fab54, 4, end color #1fab54 personer som blåser bobler.
Oppgave 1A
Det er totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
tyggiser som skal deles likt på
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
grupper.

Oppgave 1B
Hvilket uttrykk kan vi bruke for å vise start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 tyggiser delt på start color #1fab54, 4, end color #1fab54 like store grupper?
Velg ett svaralternativ:

Bruk av matriser

Vi kan bruke matriser for å vise divisjon.
En matrise er et system av objekter i like store grupper.
18 tyggiser delt likt blant 3 personer kan vises med denne matrisen:
De 18 tyggisene har blitt delt likt blant 3 rader.
Denne matrisen viser uttrykket 18, colon, 3.
Når vi dividerer 18 tyggiser med 3 grupper, hvor mange tyggiser er det i hver gruppe?
Vi kan finne svaret på divisjonsoppgaven ved å telle antallet prikker på hver rad.
18, colon, 3, equals, 6

Øvingsoppgave 2

Oppgave 2A
Denne matrisen viser totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
prikker delt likt blant
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
rader.

Oppgave 2B
Hvilket uttrykk kan brukes for å representere matrisen?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 2C
Det er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
prikker på hver rad.

Oppgave 2D
28, colon, 7, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Øvingsoppgave 3

Denne matrisen har start color #e07d10, 35, end color #e07d10 prikker delt blant start color #11accd, 5, end color #11accd like rader.
Oppgave 3
start color #e07d10, 35, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Like deler

Denne type oppgaver ligner på de vi nettopp løste. Men i dette tilfellet vet vi antallet objekter i hver gruppe i stedet for antallet like grupper.
La oss se på et eksempel:
Peng's Pony Rides har start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier. Ponniene tar turer med barn hele dagen. Om kvelden får de en velfortjent hvil i stallen. Hver stall har plass til start color #11accd, 4, end color #11accd ponnier.
Vi har totalt start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier.
Vi vet også antallet like deler i hver gruppe. Hver stall har plass til start color #11accd, 4, end color #11accd ponnier.
Vi kan bruke divisjon til å finne ut hvor mange staller Peng trenger til alle ponniene sine.
Oppgave 4
Hvilket tall bør divisjonsoppgaven begynne med?
Velg ett svaralternativ:

Uttrykket for start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier delt på like store grupper av start color #11accd, 4, end color #11accd er start color #e07d10, 20, end color #e07d10 colon start color #11accd, 4, end color #11accd, point

La oss prøve en annen oppgave

Peng's Pony Rides har totalt start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier. De har bygget større staller. Hver stall har nå plass til start color #7854ab, 10, end color #7854ab ponnier.
Oppgave 5A
Det er totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
ponnier. Ponniene skal deles inn i like store grupper med
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
ponnier i hver gruppe.

Oppgave 5B
Hvilket uttrykk kan vi bruke for å vise det totale antallet start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier delt i grupper med start color #7854ab, 10, end color #7854ab ponnier i hver gruppe?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 5C
Hvilket bilde kan vi bruke for å vise start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponnier delt i like grupper med start color #7854ab, 10, end color #7854ab ponnier i hver gruppe?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 5D
start color #e07d10, 20, end color #e07d10, colon, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Forbinde divisjon og multiplikasjon

Matrisen viser totalt start color #7854ab, 30, end color #7854ab prikker. Prikkene har blitt delt inn i start color #e07d10, 6, end color #e07d10 like rader med start color #11accd, 5, end color #11accd prikker på hver rad.
Formelen start color #7854ab, 30, end color #7854ab colon start color #e07d10, 6, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd representerer matrisen.
Vi kan også si at matrisen er bygget opp av start color #e07d10, 6, end color #e07d10 rader prikker med start color #11accd, 5, end color #11accd prikker i hver rad.
Formelen start color #e07d10, 6, end color #e07d10 dot start color #11accd, 5, end color #11accd = start color #7854ab, 30, end color #7854ab representerer også matrisen.
I begge formlene er start color #7854ab, 30, end color #7854ab det totale antallet prikker, mens start color #e07d10, 6, end color #e07d10 er antallet like store grupper og start color #11accd, 5, end color #11accd er antallet prikker i hver gruppe.

La oss prøve en annen oppgave.

Oppgave 6
Hvilke formler representerer følgende matrise?
Velg alle svaralternativene som er riktige:

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.