Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon under 100

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Addisjon og subtraksjon under 100 with these 18 questions.

Om denne enheten

Lære å addere og subtrahere to-sifrede tall under 100.