If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtrahere 10-ere med plassverdi

Sal subtrahere 40 fra 65 ved å å tenke på plassverdi.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her har vi 65 kvadrater som vi kan forklare ved hjelp av tallet 65. 6-tallet på tierplassen er akkurat det samme som 6 tiere. Dette er en tier, dette, dette, dette, dette, dette og dette er en tier. Vi har seks grupper med ti i hver og det blir tilsammen 60. Og så har vi 5 enere. 1, 2, 3, 4, 5. La oss skrive ned dette regnestykket: 65 er lik 6 tiere pluss 5 enere. Nå skal vi gjøre noe interessant. Vi begynner med 65 og trekker fra 40. Hva gjør vi da? Vi begynner med 65 og trekker fra 4 tiere og 0 enere. Så la oss trekke fra 4 tiere. Vi trekker fra 1, 2, 3, 4. Vi tok vekk 4 av tierne. Så hvor mange tiere sitter vi da igjen med? Vi sitter igjen med 2 tiere. Og det er det samme som 2 tiere. Og hvor mange enere er det igjen? Vi har fortsatt 5 enere. Dette gir mening. Vi hadde 5 enere og tok ingen bort. Da har vi fortsatt 5 enere. Så hva blir dette det samme som? Vi kan skrive det ned 65 minus 40 er 25. En annen måte er å sette 2-tallet på tierplassen og 5-tallet på enerplassen. 2 tiere pluss 5 enere eller 25.