If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Om dette emnet

Aminer finnes i mange biologisk aktive molekyler. To eksempler er sjarmerende navngitt putrescine og cadaverine, som dannes ved nedbryting av aminosyrer. Vi skal diskutere IUPAC nomenklatur for aminer.