If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 3: Krefter og Newtons bevegelseslov

Om dette emnet

Dette er kjøttet til mye av klassisk fysikk. Vi tenker på hva kraft er og hvordan Newton forandret verdens (og kanskje ditt) syn på hvordan virkeligheten fungerer.