Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Enhet 3: Krefter og Newtons bevegelseslov

Om dette emnet

Dette er kjøttet til mye av klassisk fysikk. Vi tenker på hva kraft er og hvordan Newton forandret verdens (og kanskje ditt) syn på hvordan virkeligheten fungerer.