If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 4: Arbeid og energi

Om dette emnet

"Energi" er et ord som brukes mye. Her vil du lære om hvordan det er en av de nyttigste konseptene i fysikk. Underveis vil vi ta opp arbeid, kinetisk energi, potensiell energi, lagring av energi og kraftvinning.