8. klasse

Kom i gang

Repeterende desimaler
Lære å gjøre om mellom repeterende desimaler og brøk.
Begynn å lære