7.klasse

Kom i gang

Innledning om å addere negative tall
Lære å addere negative tall. På slutten av sekvensen vil du kunne løse oppgaver som 4 + (-7) med letthet!
Begynn å lære